ОДЗ Зверино

Обединението на Обединено Детско Заведение с бази с.Зверино е от 01.04.2008 година към него са присъединени Целодневна Детска Градина "Светлина " с. Игнатица, Целодневна Детска Градина "Здравец" с.Оселна и Целодневна Детска Градина "Металург" с. Елисейна. От 15.09. 2014 година Целодневна Детска Градина "Металург" с. Елисейна е затворена и не работи с деца. Персонала се състои от 1 Директор ,8 Учители ,1 Счетоводител, 1 Домакин ,3 Готвачи и 3 Помощник възпитатели. ОДЗ с бази има 5 групи,от които 3 групи са в основна база и 2 групи във филиалите. В ОДЗ с бази има приети 92 деца.