Форум „За детето-професионално и с обич”

На 1.07.2015 г. в заседателна зала на община Мездра се проведе форум на тема „За детето-професионално и с обич” по Проект BG06-202 „Заедно можем повече – за подобряване благосъстоянието на децата в риск на територията на община Мездра”, Компонент 2 „Деца в риск” на Програма BG06 „Деца и младежи в риск” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г. между Министерство на образованието и науката и бенефициент Община Мездра.

Събитието бе открито от г-жа Елена Нанова ръководител, на проекта. По време на форума бяха предстaвени актуални теми за интеграцията на социално слаби деца. Участниците във форума споделиха опита си до момента „Какви са постигнатите резултати и Какво предстои”. Участие във форума взеха, служители на общината, директори и учители от детските градини, ромски медиатори, родители и деца и др.