Инициативи за социално включване и взаимно опознаване на децата

1. Закупуване на костюми за деца за участие в музикално танцови прояви
2. Закупуване на спортна екипировка за всички деца и ученици - участници в спортен празник. Снимки
3. На 22.10.2015г. децата от целевата група посетиха постановка „Рибарят и златната рибка”, в куклен театър в Руския културно информационен център гр.София. Снимки от събитието
4. Посещение на Зоологическа градина – град София – 12.11.2015г. Снимки от събитието