Кръгла маса на тема „Дебатиране на формите и механизмите за по-висока съпричастност на родителите за образованието на техните деца и по специално на тези в неравностойно положение”

На 18.09.2015 г. в заседателна зала на ОДЗ 2 гр. Мездра, ул. „Дунав”1, се проведе кръгла маса на тема „Дебатиране на формите и механизмите за по-висока съпричастност на родителите за образованието на техните деца и по специално на тези в неравностойно положение”.

Дискутирани бяха формите и механизмите, подпомагащи родители на деца в неравностойно положение за повишаване на съпричастността им към образованието на техните деца. Участници в кръглата маса бяха представители на Дирекция Социално подпомагане отдел „Закрила на детето” служители на общината, директори и учители от детските градини, родители и деца, и др.