Начална пресконференция

На 28.05.2015 г. в заседателна зала на община Мездра се проведе начална пресконференция по Проект BG06-202 „Заедно можем повече – за подобряване благосъстоянието на децата в риск на територията на община Мездра”, Компонент 2 „Деца в риск” на Програма BG06 „Деца и младежи в риск” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г. между Министерство на образованието и науката и бенефициент Община Мездра.

Пресконференцията беше открита от инж. Николина Кътовска кмет на Община Мездра. По време на нея се представи бюджета, целите, дейностите и очакваните резултати от изпълнението на проекта. Размера на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 220 194 евро. Основната цел на проекта е подобряване на благосъстоянието на деца в риск на територията на община Мездра, посредством създаване на подходяща среда за протичане на учебния процес, като предпоставка за успешната социална и образователна интеграция на децата в неравностойно положение. Продължителността на изпълнение на проекта е до 30.04.2016 г.