Инициативи за социално включване и взаимно опознаване на децата

1. Закупуване на костюми за деца за участие в музикално танцови прояви
2. Закупуване на спортна екипировка за всички деца и ученици - участници в спортен празник. Снимки
3. На 22.10.2015г. децата от целевата група посетиха постановка „Рибарят и златната рибка”, в куклен театър в Руския културно информационен център гр.София. Снимки от събитието

„Безопасно движение”

По време на кръглата маса бе представена открита педагогическа ситуация с учители, родители и деца, представители на пътна полиция на тема „Безопасно движение”, във връзка със закупени образователни материали по безопасност на движение за Европейския ден за пътна безопасност на 13 октомври.

Снимки от събитието може да видите тук

Кръгла маса на тема „Дебатиране на формите и механизмите за по-висока съпричастност на родителите за образованието на техните деца и по специално на тези в неравностойно положение”

На 18.09.2015 г. в заседателна зала на ОДЗ 2 гр. Мездра, ул. „Дунав”1, се проведе кръгла маса на тема „Дебатиране на формите и механизмите за по-висока съпричастност на родителите за образованието на техните деца и по специално на тези в неравностойно положение”.

Форум „За детето-професионално и с обич”

На 1.07.2015 г. в заседателна зала на община Мездра се проведе форум на тема „За детето-професионално и с обич” по Проект BG06-202 „Заедно можем повече – за подобряване благосъстоянието на децата в риск на територията на община Мездра”, Компонент 2 „Деца в риск” на Програма BG06 „Деца и младежи в риск” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г. между Министерство на образованието и науката и бенефициент Община Мездра.

Начална пресконференция

На 28.05.2015 г. в заседателна зала на община Мездра се проведе начална пресконференция по Проект BG06-202 „Заедно можем повече – за подобряване благосъстоянието на децата в риск на територията на община Мездра”, Компонент 2 „Деца в риск” на Програма BG06 „Деца и младежи в риск” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г. между Министерство на образованието и науката и бенефициент Община Мездра.

Стартира Проект BG06-202 „Заедно можем повече – за подобряване благосъстоянието на децата в риск на територията на община Мездра

На 18.07.2014г. бе подписан договор Договор № ДО3-349/18.07.2014г. и стартира Проект BG06-202 „Заедно можем повече – за подобряване благосъстоянието на децата в риск на територията на община Мездра”, Компонент 2 „Деца в риск” на Програма BG06 „Деца и младежи в риск” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г. между Министерство на образованието и науката и бенефициент Община Мездра.
Основна цел на проекта:

Страници