Партньори

Община Мездра

Община Мездра е разположена в Северозападна България и обхваща северната част на Искърското дефиле и Предбалкана по поречието на рeka Искър, със средна надморска височина 270м. Релефът е равнинно-хълмист и полупланински. Административният й център гр. Мездра се намира на 90 км. северно от гр. София. Пълноценното използване на природните ресурси за отдих и туризъм – китните села, природните забележителности, близостта до Врачанския балкан и добрата инфраструктура, са отличeн потенциал за почивка сред природата или на село.

Целодневна Детска Градина №2

„През есента на 1968 год. в град Мездра, сред новостроящия се квартал „Слънчев бряг”,отваря врати нова сграда-просторна и слънчева с 4 занимални, 4 спални помещения, медицински кабинет, кухненски блок, локално парно, обширен двор с подходящи съоръжения. Още от откриването й колективът насочва усилията си към утвърждаване мястото на детското заведение в предучилищния сектор на града.“
/ цитат от летописната книга на ЦДГ №2/

ОДЗ Зверино

Обединението на Обединено Детско Заведение с бази с.Зверино е от 01.04.2008 година към него са присъединени Целодневна Детска Градина "Светлина " с. Игнатица, Целодневна Детска Градина "Здравец" с.Оселна и Целодневна Детска Градина "Металург" с. Елисейна. От 15.09. 2014 година Целодневна Детска Градина "Металург" с. Елисейна е затворена и не работи с деца. Персонала се състои от 1 Директор ,8 Учители ,1 Счетоводител, 1 Домакин ,3 Готвачи и 3 Помощник възпитатели. ОДЗ с бази има 5 групи,от които 3 групи са в основна база и 2 групи във филиалите. В ОДЗ с бази има приети 92 деца.